Buurtgroen


In steeds meer steden en dorpen toveren groepen bewoners stukken braakliggende grond of ongebruikt grasveld om tot een natuurlijke tuin voor de hele buurt.

Maar hoe richt je een buurttuin op een natuurlijke manier in?
Hoe krijg je de bodem gezond en vruchtbaar?
Hoe werkt de natuurlijke samenhang die de tuin tot bloei en groei brengt?
Op deze vragen kan een Wilde Weelde-adviseur antwoord geven. Zij bieden de juiste ondersteuning om het project vanaf het begin te laten bloeien.

Een Wilde Weelde-bedrijf kan ook helpen met hergebruik van materialen, compost maken en andere vormen van duurzaam werken. De tuin wordt al gauw een recreatieve plek in de wijk waar mensen samen werken, oogsten, uitrusten en genieten. Een plek waar kinderen leren over natuur, kringlopen en hoe gezond voedsel tot stand komt.

Door natuurlijk te tuinieren onder begeleiding van een Wilde Weelde-bedrijf wordt een buurttuin en het groen eromheen, een oase voor mensen, dieren en planten.

 

In de Wilde Weelde Wereld, onze voorbeeldtuin in de Tuinen van Appeltern vind je een mooi voorbeeld van een buurttuin.

 
doorzoek de site
 

- Tip 3 -

Zaai in het voorjaar eens een akkerbloemen mengsel op overhoekjes en randjes of als tijdelijke invulling. Goed voor de vlinders en de bijen.

 

Zoekt u een bedrijf?

Met behulp van onze interactieve zoekfunctie kunt u Wilde Weelde bedrijven vinden.

Volg Wilde Weelde ook op Facebook en Twitter